HLF72.dk

Hurtigløberforeningen af 1972

Dansk Skøjteunion


Warning: Use of undefined constant videoembedder_options - assumed 'videoembedder_options' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hlf72.dk/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 306

Dansk Skøjte Union: http://www.danskate.dk/

På DSU’s hjemmeside kan du læse om unionens aktuelle opbygning organisatorisk.

Hurtigløb – såvel short track som long track  – er repræsenteret i Hurtigløbsudvalget (HU):  formanden for udvalget vælges (som formændene for de øvrige udvalg i unionen) ved det årlige repræsentantskabsmøde og sidder i en periode på 2 år. De øvrige medlemmer af udvalget udpeges af DSU’s bestyrelse efter indstilling fra udvalgsformanden.

FORMANDEN FOR HU : Karin Rigas, HLF72,

øvrige medlemmer: Henk Roelofs, Gert Lindenskov, Lars Smidt. Tilknyttet: Jesper Carlson, landstræner.

Nyere historie:

Efterår/vinter 2010:

HU har været ude af drift i en stor del af 2009:  med baggrund i en tiltagende utilfredshed med arbejdsvilkårene, nedlagde medlemmerne et efter et hvervet.  I praksis har det nemlig vist sig, at den aktuelle organisationsstruktur ikke tillader HU tilstrækkelig indflydelse på dispositioner som vedører hurtigløb – i stedet har området været drevet af enkeltpersoner med meget forskellige baggrunde og uden mål og strategi.

Det har en gruppe af hurtigløbere med baggrund i lokale klubber og repræsenterende aktive udøvere  (“strukturgruppen”) længe forsøgt at ændre.

I september 2009 tog gruppen kontakt til Dansk Idræts-Forbunds (DIF) udviklingsafdeling for assistance.  Sideløbende hermed, anmodedes om møde med DSU’s bestyrelse.  Sidstnævnte valgte dog at udskyde mødet og i stedet foreslå en “udviklingsdag”, hvortil  interessenter indenfor hurtigløb inviteredes af DSU.

Udviklingsdagen afholdtes d. 24. januar 2010 med deltagelse af repræsentanter for “strukturgruppen”, repræsentanter for de ovenfor omtalte enkeltpersoner samt DIF’s udviklingskonsulent, men uden repræsentanter for DSU’s bestyrelse.

I begyndelsen af februar havde strukturgruppen efter aftale med DIF’s udviklingskonsulent, udarbejdet et oplæg til  et dokument: “Mål, strategi og retningslinjer” omfattende forslag til, hvorledes arbejdet med hurtigløb i DK skal organiseres/drives indenfor for udvalgte områder (rekruttering, elitearbejde, konkurrencer).

D. 6. april 2010:  Med udgangspunkt i ovennævnte dokument, afholdtes det første af en række møder med DSU’s bestyrelse. Her besluttedes, at HU genindsættes umiddelbart. Desuden drøftedes mulighederne for en fremtidig struktur som giver mulighed for tilfredsstillende forhold for de, som skal styre arbejdet med hurtigløb i Danmark.

Strukturgruppen arbejder videre med “Mål, strategi og retningslinjer” indenfor områder som børne- og ungdomsarbejde, økonomi mv. samt med funktionsbeskrivelser for personer på de forskellige poster i den fremtidige struktur.

Der er aftalt nyt møde med DSU’s bestyrelse d. 27. april 2010.

Processer som den beskrevne kræver en ikke ubetydelig indsats af de involverede.  Derfor er der ikke uventet skiftet lidt ud i strukturgruppens sammensætning i forløbet.  Den aktuelle sammensætning repræsenterer dog personer,  som alle har været med i hele forløbet:

Imke Wagenmakers, Rob Bruggeling, Henk Roelofs, Trine Møller Nielsen, Per Rathenborg og Lisbet Rathenborg fra HLF72 og Henrik Milling fra SSF1896 (short track).

 

Siden ovennævnte processer har HU fungeret under ledelse af Karin Rigas, som også er medlem af DSU’s bestyrelse. HU har arbejdet målrettet med landstræner Jesper Carlsson, hen til det store mål at få Dansk deltagelse i OL 2018 i Korea. I skrivende stund ser det ud til at lykkes.


© 2009 HLF72.dk. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.