HLF72.dk

Hurtigløberforeningen af 1972

Tobak og alkohol og andre stimulantia

HLF72 følger DIF’s retningslinier og har i sine leveregler (se disse) anført, at indtagelse af akohol eller tobaksrygning ikke er tilladt i – og umiddelbart omkring foreningens faciliteter.

Især i skøjtesammenhæng udgør alkohol en forøgelse af risikoen for uheld på isen ligesom tobaksrygning udgør en brandfare.

Med hensyn til præstationsfremmende midler henvises til DIFs såvel som Antidoping Danmarks og DSUs dopingregler/-liste. HLF72 tilslutter sig reglerne uden forbehold.

© 2009 HLF72.dk. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.