HLF72.dk

Hurtigløberforeningen af 1972

Leveregler


Warning: Use of undefined constant videoembedder_options - assumed 'videoembedder_options' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hlf72.dk/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 306

HLF72 er en forening, hvis hovedformål er at tilbyde medlemmerne mulighed for at løbe hurtigløb på skøjter. Foreningens bestyrelse og generalforsamling har derfor aftalt følgende:

Alle medlemmer i HLF72 er ligeværdige uanset køn, alder, etnisk oprindelse, seksuel orientering og kunnen.

Alle medelmmer i HLF72 behandler hinanden med respekt, forståelse og empati både sportsligt og verbalt.

Alle medlmmer i HLF72 deltager og engagerer sig i foreningens sociale liv og arrangementer og konkurrencer i det omfang de evner.

Alle medlemmer i HLF72 overholder og efterlever til enhver tid Anti Doping Danmarks, Dansk Skøjte Unions og Den Internationale Skøjteunions regler og love.

Det er det enkelte medlems ansvar at informere foreningens bestyrelse og klubbens trænere om ønsker i forhold til foreningens sociale liv, træning og konkurrencer.

Det er bestyrelsens ansvar efter bedste evne at opfylde medlemmernes ønske i det omfang det er muligt organisatorisk og økonomisk.

Der er rygeforbud i klubhusene, på og omkring skøjtebanen under træning og konkurrencer samt ved foreningens øvrige arrangementer.

Der er alkoholforbud i klubhusene, på og omkring skøjtebanen under træning og konkurrencer. Bestyrelsen kan dog ved specielle arrangementer dispensere fra alkoholforbuddet.

Trænere, ledere og pårørrende forpligter sig til at overholde foreningens ryge- og alkoholpolitik i klubhuset, på og omkring banen under træning of konkurrencer samt på rejser og ophold i ind- og udland.

Opstår der situationer, hvor foreningens leveregler bliver overtrådt, er den eller de involverede parter forpligtet til at drøfte situationen med repræsentanter fra bestyrelsen for at finde en løsning.

Godkendt af generalforsamlingen, november 2007.

© 2009 HLF72.dk. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.